Nástroj vstřikování lehkých paliv automobilové motory.
Kniha popisuje Principy fungování a konstrukce moderních zařízení a snadné vstřikování paliva , metody stanovení technické vlastnosti a výpočet komponent přístroje, údaje o použití vstřikovací zařízení a automobilových motorů. Důraz je kladen na Nástroje vstřikování a elektronicky řízené, jehož použití je plánováno v perspektivní ruské vozy. Doporučení pro úpravu injektážní zařízení, diagnostika a Odstraňování poruch. Kniha je určena pro inženýrsko-technických pracovníků z automobilového průmyslu; to může být užitečné pro odborníky pracující v oblasti silniční dopravy, využití, jakož i studentů příslušných oborů.

Žánr:Příručka pro opravy a údržbu
Vydavatel: strojírenství/DjVu(plně rozpoznán)+DOC

Podobná Témata: