Vedligeholdelse af bilen. Bog 2. Organisation af opbevaring, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer.
Bogen gennemgår de Generelle principper for opbygning af systemer, vedligeholdelse, reparation og opbevaring af motordrevne transportmidler, da en gren af videnskaben og praktiske aktiviteter, der er nødvendige tekniker-mekaniker, der arbejder inden for vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer; der er fastsat i en tilgængelig form, en planlagt vedligeholdelse af system og TP, regler, love og deres indbyrdes relationer; metoder til produktionsstyring og organisering af logistik enheder, metoder til miljømæssig sikkerhed, muligheder for udvikling af serviceydelser køretøjer til dato. Manualen er beregnet til studerende på tekniske skoler og gymnasier, og er skrevet i overensstemmelse med Statens pædagogiske
standard speciale 1705 Tekniske vedligeholdelse og reparation af vejtransport, og kan også anbefales til
pædagogiske institutioner for uddannelse af førere og teknisk personale ATP og Stoa.

Bog 1 kan downloades på dette link.

Udgiver: forlaget FORUM
Serie: Professionel uddannelse

Lignende Tråde: