MG MGB 1962-1980 - manuel reparation, vedligeholdelse og drift af køretøjet.

Komplet guide til vedligeholdelse og reparation af bilen MG MGB fra 1962 til 1980 udgivelse.

Indledning

Vedligeholdelse

LubricationChart

Generaldata ikke

EngineTuningData

Motor

Motor(Localandterritorialrequirements)

IgnitionSystem

CoolingSystem

FuelSystem

FuelSystem(EvaporativeLoss)

Kobling

Gearkasse

Overdrive

Gearkasse(AllSynchromesh)

Overdrive(TypeL.H)

AutomaticGearbox

PropellerShaft

RearAxleandRearSuspension(Tre-kvart-floatingType)RearAxleandRearSuspension(Semi-floatingType)

SteeringGear

SteeringGear(EnergyAbsorbingColumn)

FrontSuspension

HydraulicDampers

BrakingSystem

BrakingSystem(TandemMasterCylinder)

ElectricalSystem

ElectricalSystem(LocalandTerritorialRequirements)..

WiringDiagrams

WheelsandTyres

Kroppen

Krop(LocalandTerritorialRequirements)

ServiceTools

RecommendedLubricants

Lignende Tråde: