Ο οδηγός για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων Chery Φόρα / Vortex Estina με κινητήρες 1,6 λίτρων (109 HP) και 2.0 l (129 HP).
Σε αυτό το εγχειρίδιο αξιολόγηση: Chery, συμβουλές για την συντήρηση και την επισκευή. Μια ξεχωριστή ενότητα του εγχειριδίου είναι αφιερωμένο σε πιθανές δυσλειτουργίες στον τρόπο και τις μεθόδους για τη διάγνωση και την επίλυση τους. Όλες οι υποενότητες που περιέχουν κατάλογοι των πιθανών δυσλειτουργιών και την ένδειξη για την αφαίρεσή τους, και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση και επισκευή, αποσυναρμολόγηση και Συναρμολόγηση, συστήματα και εξαρτήματα του αυτοκινήτου.

Παρόμοια Θέματα: