Πολύχρωμος εικονογραφημένος οδηγός για την επισκευή και συντήρηση των CHEVROLET LANOS τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με κινητήρες 1.5. Ο οδηγός λεπτομέρειες τις πιθανές βλάβες και δυσλειτουργίες του αυτοκινήτου και τις πιθανές αιτίες και τις μεθόδους της αυτο-εξόντωση.
Το βιβλίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους όρους για τις επισκευές που απαιτούνται και το εργαλείο. Όλες οι εργασίες συνοδεύονται από έγχρωμες φωτογραφίες και λεπτομερή, κατανοητό σχόλιο.
Η εφαρμογή οδηγοί παρέχουν δεδομένα σχετικά με τα απαραίτητα εργαλεία, λαμπτήρες και ηλεκτρικές συσκευές. Υπάρχουν στοιχεία για λιπαντικά και τα λειτουργικά υγρά, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη σύσφιξη ροπές με σπείρωμα συνδέσεις.

Εκδότης: Πίσω από το τιμόνι

Παρόμοια Θέματα: