Ο ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ yaz-και yaz М204-М206.
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας και συντήρηση του κινητήρα yaz-και yaz М204-М206 όλες τις τροποποιήσεις. Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τους οδηγούς και οδικές μεταφορές, καθώς και για τους χειριστές και μηχανικούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των κινητήρων σε σταθερές συνθήκες.
Η διάρκεια ζωής του κινητήρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή λειτουργία και την έγκαιρη συντήρηση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να μελετήσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται αυστηρά με όλες τις συστάσεις του παρόντος εγχειριδίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η λειτουργία του ήταν να χρησιμοποιούνται μόνο οι βαθμοί του πετρελαίου και των καυσίμων που συνιστάται από το εργοστάσιο.

Εκδότης: Mashgiz/DjVu(πλήρως αναγνωρίζεται)+DOC

Παρόμοια Θέματα: