Επισκευής σώματος αυτοκινήτων.
Ο οδηγός περιγράφει το σώμα λειτουργεί: συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση, την κοπή, την αποκατάσταση, τη ζωγραφική έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επιλογή την απαραίτητη για αυτά τα έργα του εργαλείου. Ο οδηγός περιλαμβάνει περιγραφή του ελάσσονος και μείζονος σημασίας σώμα επισκευές (γυαλί-πλαστικό). Εκεί περιγράφονται μέθοδοι για την εξάλειψη διάβρωση και αντιδιαβρωτική επεξεργασία.

1. ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
2. ΑΣΦΆΛΕΙΑ
3. ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΉ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΉ
4. ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
5. ΠΡΌΛΗΨΗ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑ
6. ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ
7. ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ
8. ΜΙΚΡΈΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ
9. ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΓΥΑΛΊ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΌ ΣΏΜΑ
10. ΠΌΡΤΕΣ, ΠΑΡΆΘΥΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΛΑΚΉ ΟΡΟΦΉ
11. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΌΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΆΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

Παρόμοια Θέματα: