Εγχειρίδιο χρήστη και συντήρηση των αυτοκινήτων Alfa Romeo Alfetta. Το βιβλίο παρουσιάζει μια λεπτομερή περιγραφή όλων των εξαρτημάτων και συνελεύσεις, καθώς και συμβουλές και προτάσεις για την λειτουργία και συντήρηση Alfa Romeo Alfetta. Επίσης τα λεπτομερή σχέδια, πίνακες και διαγράμματα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Alfetta.

Παρόμοια Θέματα: