Εγχειρίδιο αυτοκίνητο το A8 και το MMI (Multi Media Interface).
Το MMI έχει ένα HTML πρόγραμμα Περιήγησης, το οποίο χρησιμοποιείται όχι μόνο για την ψηφιακή διαχείριση και λειτουργία του οχήματος και MMI, αλλά και για άλλες εφαρμογές. Όσο για το αυτοκίνητο μνήμη, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα φθηνή και τις απαιτήσεις μνήμης είναι σχετικά μεγάλες, χρησιμοποιείται ως φορέας πληροφοριών CD-ROM, το οποίο μπορεί να διαβαστεί σε τακτική συσκευές αναπαραγωγής CD.