Εγχειρίδιο (πολυμέσων) για την επισκευή, συντήρηση και εγκατάσταση των αυτοκινήτων Opel Vectra (1995+). Εικόνες δείχνουν με σαφήνεια την ακολουθία των πράξεων κατά την εκτέλεση των επισκευών και των διαδικασιών συντήρησης του αυτοκινήτου. Μια ξεχωριστή ενότητα του οδηγού λειτουργεί ως ένα εγχειρίδιο του αυτοκινήτου. ακολουθούν τα τμήματα συντήρησης και περιγραφή όλων των συστημάτων και αδρανών υλικών του αυτοκινήτου, τον κατάλογο με τις πιθανές αποτυχίες, τους κώδικες και τις μεθόδους της επισκευής. Επίσης, υπάρχει μια ενότητα για το αυτοκίνητο σώμα, τη Συνέλευση και την αποδόμηση δουλειά ανοχές. Τμήμα χρωματιστά ηλεκτρικά διαγράμματα Opel Vectra έρθει σε πρακτικό κατά την εγκατάσταση πρόσθετο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Παρόμοια Θέματα: