MG MGB 1962-1980 - rokasgrāmata remonts, apkope un transportlīdzekļa darbībai.

Pilnīga rokasgrāmata, lai apkopes un remonta automašīnas MG MGB no 1962. gada līdz 1980. gadam atbrīvot.

Ievads

Tehniskās apkopes

LubricationChart

Generaldata nav

EngineTuningData

Dzinējs

Dzinēju(Localandterritorialrequirements)

IgnitionSystem

CoolingSystem

FuelSystem

FuelSystem(EvaporativeLoss)

Sajūgs

Pārnesumkārba

Overdrive

Pārnesumkārba(AllSynchromesh)

Overdrive(TypeL.H)

AutomaticGearbox

PropellerShaft

RearAxleandRearSuspension(Trīs ceturtdaļas floatingType)RearAxleandRearSuspension(Semi-floatingType)

SteeringGear

SteeringGear(EnergyAbsorbingColumn)

FrontSuspension

HydraulicDampers

BrakingSystem

BrakingSystem(TandemMasterCylinder)

ElectricalSystem

ElectricalSystem(LocalandTerritorialRequirements)..

WiringDiagrams

WheelsandTyres

Iestāde

Institūcija(LocalandTerritorialRequirements)

ServiceTools

RecommendedLubricants

Līdzīgi Pavedieni: