Denne håndboken inneholder informasjon om reparasjon og vedlikehold av komponenter og systemer for biler Chery Amulett. Disse dataene er gitt i tabellformat en liste over potensielle feil eller sammenbrudd og gir forslag for deres eliminering. Denne håndboken inneholder instruksjoner for demontering og Montering, justering enheter og systemer, all virksomhet presenteres i trinn-for-trinn og ledsaget av fotografier og tegninger.

Lignende Tråder: