To-takts forgasser forbrenningsmotorer.
Problemene forbundet med etablering og forbedring av to-takts forbrenningsmotor motorer (is) av ulike typer og hensikt. Denne ordningen, design, indikatorer, matematisk modell av gass exchange, grunnlaget for beregning av elementer og systemer design. Mye oppmerksomhet er betalt for å forbedre ytelsen, økonomisk og giftig indikatorer på disse motorene og redusere nivået av støy.
For ingeniør-teknisk personell engasjert i bygging og drift av to-takts forbrenningsmotor motorer og maskiner og produkter som er utstyrt med dem.

Utgiver: Maskinteknikk

Lignende Tråder: