BMW 3-1990 - manuell reparasjon, vedlikehold og drift av kjøretøyet.
Boken er en guide til reparasjon og vedlikehold, koblingsskjemaer