Dvojtaktné karburátoru spaľovacie motory.
Problémy spojené so zriadením a zlepšenie dvojtaktné motory s vnútorným spaľovaním (ľad), rôzne druhy a účely. Tento systém, dizajn, kľúčové ukazovatele, matematický model výmenu plynov, základ výpočtu prvky a systémy dizajn. Veľká pozornosť je venovaná zlepšenie výkonnosti, ekonomické a toxické ukazovatele tieto motory a znížiť úroveň hluku.
Pre inžiniersko-technických pracovníkov podieľajúcich sa na výstavbe a prevádzke dvojtaktné spaľovacie motory a stroje a výrobky nimi vybavené.

Vydavateľ: Strojárstvo

Podobné Vlákna: