SAAB 900 (OG), 99, 90 1989 - ručné oprava, údržba a prevádzka vozidla.
Tento návod plne popisuje SAAB-900, 99 a 99. Najviac sú podrobne popísané v 900-I vzor.

Saab
Automobilov, Opravy Manuál

Cieľom tejto príručky je pomôcť vám získať najlepšiu hodnotu z vášho vozidla. Môže tak urobiť viacerými spôsobmi. To vám môže pomôcť rozhodnúť, čo práce musia byť vykonané (dokonca by ste si mali vybrať si to urobiť podľa garáže), poskytnúť informácie o bežnú údržbu a servis, a dať logický priebeh akcie a diagnostiku, keď náhodné chyby vyskytujú. Avšak, je nádej, že budete používať ručným odstraňovaním práce sami. Na jednoduchšie práce to môže byť dokonca rýchlejšie, než rezervácie auto do garáže a tam chodiť dvakrát, ak chcete opustiť a zbierať. Snáď najdôležitejšie, veľa peňazí môže byť uložený vyhnúť náklady garáž musí poplatok na pokrytie jeho práce a režijné náklady.

Manuál bol výkresy a popisy, ak chcete zobraziť funkciu jednotlivých komponentov tak, aby ich usporiadanie možno chápať. Potom úlohy, ktoré sú popísané a fotografoval v krok-za-krokom sekvencie tak, že aj nováčik môže robiť prácu.

Vydavateľ:Haynes

Podobné Vlákna: