MG Sprite / Trpaslík 1967-1974 - ručné oprava, údržba a prevádzka vozidla.
Kompletný návod na údržbu a opravy automobilov Sprite a MG Trpaslík 1967 1974 uvoľnenie.

Prvá časť manuálu obsahuje Všeobecné údaje a nastavenia motora MG Sprite / Trpaslík .
Oddiel "Service tools" a "Odporúčané mazivá" vzhľadom na konci tohto návodu.

Podobné Vlákna: