MOTOCYKEL IZH-PLANETA. POKYNY PRE STAROSTLIVOSŤ A PREVÁDZKU.
Rodák pokyny pre starostlivosť a prevádzkovanie je súčasťou výbavy motocykla, IZH-Planeta ( prvý z produktového Planét stále nemal čísla v názve).

Vydavateľ: ŠTÁTNA LENINA, rad ČERVENEJ ZÁSTAVY A rad ČERVENEJ zástavy PRÁCE stroj-stavba STROJOV. Izhevsk.

Podobné Vlákna: