Motocykel Java - prevádzka, opravy a časti katalógu
Kniha sa zaoberá motocykel jednotky ","Java"". Toto pravidlo prevádzky, metódy vyhľadávania a riešenie Problémov. Vo forme otázky a odpovede opísať skúsenosti z prevádzky motocykla. Ako príklad, podrobne je katalógom jednotky a súčasti motocykel ","Java-350"" model 638.
Kniha pre majiteľov motocyklov ","Java"".

Podobné Vlákna: