Príručka auto A8 a MMI (Multi Media Interface).
Na MMI má HTML Prehliadač, ktorý sa používa nielen pre digitálne riadenie a prevádzku vozidla a MMI, ale aj pre iné aplikácie. Ako pre autá, pamäť, ktorá nie je osobitne lacné a požiadavky na pamäť sú relatívne veľké, sa používa ako nosič informácií CD-ROM, ktoré môžu čítať pravidelne CD prehrávače.