BMW 3 1990 - ručné oprava, údržba a prevádzka vozidla.
Kniha je návod na opravu a údržbu, schémy zapojenia