A320 Family vzdelávacia Príručka Draku & pohonnej jednotky / Electro / Avioniky
Kniha je určená pre školenia a/alebo zaškolenie technického personálu lietadla A-320 . Knihy sa vzťahuje na všetky systémy a komponenty sun series A-320 v angličtine.

Vydavateľ: EASA vzájomného uznávania dokladov

Podobné Vlákna: