Základy prevádzka a opravy automobilov a traktorov.
Základné informácie potrebné pre efektívnu prevádzku a údržbu automobilov a traktorov v modernom svete. Metóda diagnostika jednotky, mechanizmov a strojov Všeobecne. Pre študentov vysokých škôl. Môže byť užitočné pre špecialistov vykonávajúcim údržbu a opravy automobilov a traktorov.

Žáner:tutoriál
Vydavateľ: Akadémia
Séria: Vyššie odborné vzdelanie

Podobné Vlákna: