MG MGB 1962-1980 - ročno popravila, vzdrževanja in delovanja vozila.

Popoln vodnik za vzdrževanje in popravila avtomobilov MG MGB od 1962 do 1980 sprostitev.

Uvod

Vzdrževanje

LubricationChart

Generaldata ne

EngineTuningData

Motor

Motor(Localandterritorialrequirements)

IgnitionSystem

CoolingSystem

FuelSystem

FuelSystem(EvaporativeLoss)

Sklopka

Menjalnik

Overdrive

Vrtalna Glava(AllSynchromesh)

Overdrive(TypeL.H)

AutomaticGearbox

PropellerShaft

RearAxleandRearSuspension(Tri-četrt floatingType)RearAxleandRearSuspension(Semi-floatingType)

SteeringGear

SteeringGear(EnergyAbsorbingColumn)

FrontSuspension

HydraulicDampers

BrakingSystem

BrakingSystem(TandemMasterCylinder)

ElectricalSystem

ElectricalSystem(LocalandTerritorialRequirements)..

WiringDiagrams

WheelsandTyres

Telo

Telo(LocalandTerritorialRequirements)

ServiceTools

RecommendedLubricants

Podobne Teme: