En motor MEKANIKER. Enheten, underhåll och reparation av bilen.
Diskuterar enhet, underhåll och reparation av inhemska varor och passagerare bil för den grundläggande modeller med både klassiska och front-drive layout manipulation. Är grunden för organisation av underhåll och reparation av bilen. Här information om typer, orsaker, metoder för identifiering och eliminering av stora driftstörningar av enheter, mekanismer och system i bilen. Med tanke på kraven för organisationen av arbetsplatsen, arbetsmiljö och brand aktiviteter. Läroboken kan användas för grundläggande yrkesutbildning på en specialitet "Mekaniker på bil reparationer".

Genre:handledning
Utgivare: Feniks
Serie: Böcker av XXI århundradet

Liknande Trådar: