Användarhandbok Alfa Romeo 1300 Junior med visuella illustrationer. Denna bok kommer att vara mycket användbar för att bilister för korrekt drift av fordon, diagnostik och reparation av fel, planerade byten av förbrukningsmateriel.

Utgivare: Alfa Romeo

Liknande Trådar: