MOTOCYKL IZH-PLANETA. POKYNY K PÉČI A PROVOZU.
Nativní instrukce pro péči a operace zahrnuty do vybavení motocyklu IZH-Planeta ( první z řady Planet ještě neměli čísla v názvu).

Vydavatel: STÁTNÍ řád LENINA, řád RUDÉHO praporu A řádem RUDÉHO praporu PRÁCE strojírenského ZÁVODU. Iževsk.

Podobná Témata: