Audi 100 / Avant 1990 - ruční oprava, údržba a provoz vozidla.
Tato kniha je autorizovaným překladem původního německého vydání z "Audi 100/Avant ab srpna 90 ohne diesel".
Kniha je příručka pro provoz, údržbu a opravy automobilů Audi 100 s benzinovými motory vyrobené od prosince roku 1990. Příručka je určena pro servisní středisko zaměstnance a motoristy, bez ohledu na stupeň připravenosti.
Tato příručka obsahuje technické specifikace hlavní jednotky a systémy vozu. Proces stanovit posloupnost demontáž a Montáž komponentů a sestav s upřesnění funkce, práce, bezpečnostní opatření, měření požadovaných parametrů a rady pro motoristy, kteří preferují nezávislé opravny. Na konci každé Kapitoly jsou uvedeny možné poruchy, jejich příčiny a způsoby jejich odstranění. Popis závady jsou doprovázeny tipů, které pomohou vyhnout se vozidla, členění a prodloužit jeho bezproblémové fungování. Poslední Kapitola obsahuje mapu, řešení Problémů a plán pravidelné údržby.

Podobná Témata: