Το αυτοκίνητο σώμα.
Το βιβλίο εξετάζει τη δομή των σύγχρονων αυτοκινήτων φορείς από διαφορετικά σχέδια και διαφορετικούς σκοπούς, τη συντήρηση και την κατανόηση της τεχνολογίας
επισκευής. Λεπτομέρεια νέους τρόπους για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών, μηχανική δράση και εφαρμογή των πλαστικών, καθώς και η εφαρμογή των μεταλλικών και μη μεταλλικών επικαλύψεων. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα οργάνωση της επισκευής σώματος τοποθεσίες, τις μεθόδους υπολογισμού τους και τη διάταξη. Ένα ξεχωριστό Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον ποιοτικό έλεγχο της επισκευής.
Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο PA τεχνικά εργαζομένων επισκευή μηχανών και μηχανών μεταφορά επιχειρήσεις.

Είδος:Εγχειρίδιο επισκευής
Εκδότης: Μεταφορές

Παρόμοια Θέματα: