Διάγνωση του μικροεπεξεργαστή σύστημα ελέγχου του κινητήρα ZMZ-4062.10, ZMZ-4052.10
Ηλεκτρική διαγνωστικά ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή κινητήρα ZMZ-4062.10, ZMZ-4052.10.
Εξάλειψη των ελαττωμάτων.

Είδος: Τεχνική τεκμηρίωση
Εκδότης: open joint-stock company "ΑΕΡΊΟΥ"

Παρόμοια Θέματα: