Εξωλέμβιες μηχανές.
Τα εγχειρίδια υπηρεσιών:
Suzuki DF90-100-115-140K1-K9 (99500-90J07-03E).
Υπηρεσία Εγχειρίδιο για την Tohatsu 3-4 Κυλίνδρων 2-Εγκεφαλικό επεισόδιο 05 ver
Yamaha εξωλέμβιες 1984-1996 έτος μοντέλου.

Σέρμαν Έντουιν
Εκδότης: MG