Διάγνωση των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος.
Το βιβλίο περιγράφει τις βασικές μεθόδους, τεχνολογικές μεθόδους και τεχνικά μέσα για τη διάγνωση των ηλεκτρονικών συστημάτων, των μονάδων και των επιμέρους λειτουργικές μονάδες, οι οποίες είναι επί του παρόντος ευρέως χρησιμοποιημένος σε αυτοκίνητο επί του Σκάφους αυτόματο έλεγχο και διαχείριση. Ορίζονται οι ερωτήσεις των διαγνωστικών και εύρεση ελαττωμάτων στο αυτοκίνητο κινητήρες εσωτερικής καύσης, τις ερωτήσεις, την κωδικοποίηση, την Αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάγνωση κωδικών σφάλματος. Περιγράφει τις σύγχρονες απαιτήσεις για τον καθαρισμό των καυσαερίων καυσαερίων σύμφωνα με τα πρότυπα OBD-P(ΗΠΑ) και EOBD-ΙΙ (ΕΕ), και η μηχανή με τα διαγνωστικά εργαλεία για τον αναλυτή, την καθολική μηχανή ελεγκτών, αυτοκίνητος διαγνωστικός ανιχνευτής. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συσκευές μέτρησης που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια της αυτοκίνητης διάγνωσης. Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στην εξέταση της γνώσης των ειδικών, την επισκευή και διάγνωση των κινητήρων των σύγχρονων επιβατικών αυτοκινήτων από τη δοκιμή εξετάσεις. Δεδομένου εξετάσεις ερωτήσεις και να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις σε αυτά.
Εγχειρίδιο εκπαίδευσης έχει δοκιμαστεί σε Σαμάρα πολυτεχνείο, ενώ σπούδαζε Τεχνικά μέσα από τη δοκιμή και τη διάγνωση των συστημάτων ηλεκτρονικής και αυτοματισμού του αυτοκινήτου και τρακτέρ. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο στους ειδικούς για την επισκευή και διάγνωση των ηλεκτρονικών συστημάτων όροι υπηρεσίας για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστημίων..

Είδος ταινίας:φροντιστήριο
Εκδότης: ΣΌΛΩΝ-Press
Σειρά: Βιβλιοθήκη θα επισκευής, Τεύχος 8

Παρόμοια Θέματα: