Φορτίου σκούτερ.
Στο βιβλίο, η περιγραφή του φορτίου σκούτερ - νέο είδος μηχανήματα μεταφορών, η οποία σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένη στην εθνική οικονομία της χώρας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή της τα μηχανικά δίκυκλα, τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, καθώς και για τη φροντίδα τους * επιπλέον, περιγράφονται οι μέθοδοι οδήγησης σκούτερ.
Το βιβλίο προορίζεται για τους οδηγούς φορτηγών, μοτοποδηλάτων και ειδικούς που σχετίζονται με τη συντήρηση και την επισκευή.

Είδος:εγχειρίδιο, συντήρηση και επισκευή
Εκδότης: MASHGIZ/DjVu(πλήρως αναγνωρίζεται)+DOC

Παρόμοια Θέματα: