Υποβλήθηκε αυτο-προγράμματα σπουδών για το Audi TT (2007), αριθμούς θεμάτων, Νο 380-383.

Πρόγραμμα αυτο-μελέτη 380
Audi TT Coupe '07
Πίνακας περιεχομένων
Σύστημα ασφαλείας επιβατών . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Μηχανή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Αναστολή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Ηλεκτρολόγος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Το σώμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Κλιματισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Πρόγραμμα αυτο-μελέτη 381
Audi TT Coupe '07. Αναστολή
Πίνακας περιεχομένων
Σύστημα φρένων
Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Εξαρτήματα συστήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ESP
Εξαρτήματα συστήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ο έλεγχος και η ένδειξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Σύστημα διεύθυνσης
Ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Τιμόνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Τιμόνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Audi magnetic ride
Τροχοί/ελαστικά
Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Η αρχή της λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Εξαρτήματα συστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ειδικές λειτουργίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Το καθεστώς λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ανταλλαγή δεδομένων μέσω CAN bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Το ποσό της υπηρεσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Μπροστινό άξονα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Πίσω άξονα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Αναστολή
Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Αυτοφερόμενο Ελαστικά (SST) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Προειδοποιητική ένδειξη πίεσης ελαστικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Το σύστημα ελέγχου πίεσης των ελαστικών (ΗΠΑ) .. . . . . . . . . . . . . . . . 44

Πρόγραμμα αυτο-μελέτη 382
Audi TT Coure '07 - ηλεκτρικά και Infotainment
Πίνακας περιεχομένων
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ραδιόφωνο χορωδία, συμφωνική συναυλία και 2-DIN κατοικία . . . . . . . . . 36
Τα βασικά του MP3 και επεξεργασίας ετικετών ID3-Tag . . . . . . . . .. . . . . . . 41
Audi σύστημα πλοήγησης (BNS 5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Σύστημα ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stand για Apple iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Κεραία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 52

Πρόγραμμα αυτο-μελέτη 383
Audi TT Coupe '07 - τύπος Σώματος
Το περιεχόμενο
Audi-Space-Πλαίσιο του Audi TT
Διαστάσεις ................................................................................. 4
Τεχνική έννοια .......................................................... 5
Επικοινωνήστε διάβρωσης ............................................................ 6
Η σύνδεση του χάλυβα και αργιλίου ................................................ 7
Σύγκριση ASF έννοιες ......................................................10
Συνέλευση την τεχνολογία και την παραγωγική διαδικασία
Επισκόπηση ..................................................................................12
Ηλωμένων ενώσεων .....................................................13
Σύνδεση καρφιτσών .......................................................13
MIG .........................................................................14
Το σημείο συγκόλλησης και συγκόλλησης MAG .............................................14
Δομική συγκόλληση .......................................................15
Νέα Συνέλευση της τεχνολογίας: το καρφί (με ένα κωνικό κεφάλι) ........16
Νέα Συνέλευση της τεχνολογίας: βίδες, Ροή Τρυπανιών .............................17
Νέα Συνέλευση τεχνολογία: λέιζερ συγκόλληση αλουμινίου ..............18
Η έννοια της επισκευής
Επισκευή εξαρτημάτων από αλουμίνιο ....................................................20
Επισκευή των συστατικών του χάλυβα ...........................................................22
Επισκευή συστατικά κατασκευασμένα από χάλυβα και αλουμίνιο ........................................23
Τα μέσα παραγωγής ..........................................................24
Προσόντα για την εργασία με το αργίλιο ..................................25
Η έννοια της ασφάλειας του σώματος
Μια σύγκρουση μπροστά, στο πλάι, πίσω .....................................26
Την ασφάλεια των πεζών ......................................................28
Εκπονηση πίσω αεροτομή

Πρόγραμμα αυτο-μελέτη 391
Audi TT Roadster
Εισαγωγή
Εισαγωγή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6
Συνδυασμός κινητήρα/μετάδοσης .. . . . . . . . . . 7
Ηλεκτρική οροφή
Η θέση των εξαρτημάτων του συστήματος . . . . . . . . . . . 12
Διαχείριση αυτόματη στέγη .. . . . . . . . . . . . 14
Έκτακτης ανάγκης για το αυτοκίνητο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Τμήματα ελέγχου στέγη. . . . . . . .. . . . . . . . . 20
Επισκόπηση συστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ανταλλαγή δεδομένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Το CAN-bus interface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Λειτουργικό διάγραμμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Υδραυλικά
Το υδραυλικό σύστημα. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Παρόμοια Θέματα: