Παρουσιάζει ένα multimedia οδηγός για την επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των επιβατικών αυτοκινήτων Adui 100 / Adui A6 (1990-1997 πρόσληψη). Σε αυτό τον οδηγό, με βάση το επεξηγηματικό υλικό, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και οι μηχανικοί θα βρείτε όλα τα απαραίτητα για την επισκευή πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους κόμβους και συστήματα, να εξοικειωθούν με τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας και της συντήρησης. Επίσης, σε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου περιέχει χρώμα καλωδίωση διαγράμματα.

Ένα multimedia οδηγός για την επισκευή αυτοκινήτων που υπέβαλαν:
Μοντέλα με κινητήρες βενζίνης 1.8, 2.0, 2.3, 2.6, 2.8 l
Κινητήρες ντίζελ: 1.9, 2.4, 2.5 l

Παρόμοια Θέματα: