Πολυμέσων επισκευή εγχειρίδιο Audi A3 κατασκευάζεται από το 1997, το βιβλίο είναι ένα εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας του οχήματος.
Διαδραστικός οδηγός για τη λειτουργία, την επισκευή και συντήρηση του Audi A3 που παράγεται από το 1997.

Παρόμοια Θέματα: