Ένα multimedia οδηγός για την επισκευή, συντήρηση και εγκατάσταση των αυτοκινήτων Audi A6 (1997+)
Ο οδηγός περιέχει πάνω από εκατό φωτογραφίες και σχέδια, γραφήματα και διαγράμματα που οπτικά εμφανιστεί η ακολουθία των ενεργειών για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων Audi. Σε ξεχωριστές ενότητες, τα τεχνικά στοιχεία και εγκατάσταση όλων των μονάδων, των συνελεύσεων και των μηχανισμών της μηχανής, καθώς και τις μεθόδους και τρόπους για την επισκευή τους.

Παρόμοια Θέματα: