Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο σέρβις αυτοκινήτων Acura NSX ήταν που παράγεται από το 1991. Θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη να εκτελέσετε ανεξάρτητα εργασίες για την συντήρηση και την προγραμματισμένη αντικατάσταση των αναλωσίμων.

Τα περιεχόμενα του service Manual του οχήματος Acura NSX:
- Γενικές πληροφορίες
Το σασί και το χρώμα τους κωδικούς
Ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος
Η θέση των ετικετών και τις υπογραφές
Η αύξηση του αυτοκινήτου και τη θέση των σημείων αναφοράς του σώματος
Ρυμούλκηση αυτοκινήτων
Συντήρηση και προφυλάξεις

- SRS
Η θέση των στοιχείων
Περιγραφή SRS
Προειδοποίηση / Προσοχή Ετικέτα
Σύνδεση Καταλύματος Αν
Προφυλάξεις / Διαδικασίες

Παρόμοια Θέματα: