Εγχειρίδιο (πολυμέσων) για την επισκευή, συντήρηση και εγκατάσταση των αυτοκινήτων BMW 3 (1983-1994), περιέχει την πλήρη τεχνικές πληροφορίες PR μοντέλα 316, 318, 320, 323 και 325. Αυτός ο οδηγός περιέχει εκατοντάδες έγχρωμες εικόνες και φωτογραφίες που δείχνουν τη θέση των βασικών συστατικών και τα στοιχεία του αυτοκινήτου και με συνέπεια δείχνουν τα στάδια των εργασιών επισκευής. Επιμέρους τμήματα του εγχειριδίου περιγράφει το πόσο γρήγορα το λάθος διάγνωση και Αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και να προτείνουν μεθόδους για την εξάλειψή τους.
Επίσης σε τμήματα του οδηγού περιγράφει όλα τα συστήματα και τα συστατικά μέρη της BMW, και τις μεθόδους της επισκευής τους είναι, επίσης, πλήρως εγχειρίδιο του αυτοκινήτου.

Παρόμοια Θέματα: