Vedlikehold av bilen. Bok 2. Organisering av lagring, vedlikehold og reparasjon av motorvogner.
Boka gjennomgår de Generelle prinsippene for å bygge systemer for vedlikehold, reparasjon og lagring av motoren transport som en gren av vitenskapen og praktiske aktiviteter, nødvendig tekniker-mekaniker som arbeider i feltet av vedlikehold og reparasjon av motor transport; satt ut i en tilgjengelig form, en planlagt vedlikehold system og TP, forskrifter, lover og deres innbyrdes; metoder for produksjon, ledelse og organisering av logistikk-enheter, metoder for miljø-og sikkerhet, utsiktene for utviklingen av tjenester biler til dags dato. Håndboken er ment for studenter fra tekniske skoler og høyskoler, og er skrevet i samsvar med det Statlige pedagogiske
standard spesialitet 1705 Teknisk vedlikehold og reparasjon av veitransport, og kan også være anbefalt for
pedagogiske institusjoner for opplæring av sjåfører og teknisk personale ATP-og Stoa.

Bok 1 kan lastes ned på denne linken.

Utgiver: forlaget FORUM
Serie: utdanning

Lignende Tråder: