Opravu auta.
Funkcie a zloženie workshop výroby, hlavné technologické procesy na opravu auta. Osobitná pozornosť je venovaná obnove časti na priemyselnú základ. Organizácia výroby. Tiež považované za opatrenia ekologickej bezpečnosti opravy a moderný systém kvality workshop podnikov, materiál technické normy výkonnosti a dizajn výrobných oblastí auto repair podniky.
Pre študentov stredných špeciálne a odborné vzdelávacie inštitúcie. Bude užitočné pre odborníkov opráv automobilov priemysel.

Žáner:tutoriál
Vydavateľ: Vysheishaya SHKOLA
Séria: Proftekh