Údržba auta. Knihy 2. Organizácia skladovanie, údržba a oprava motorových vozidiel.
Kniha skúma Všeobecné princípy budovania systémov, údržba, opravy a skladovanie motorovej dopravy ako pobočka vedy a praktické činnosti, potrebné technik-mechanik práce v oblasti údržby a opravy motorových dopravných; uvedené v prístupnej forme, plánovanej údržby systému a TP, nariadenia, zákony a ich interrelationships; spôsoby výroby riadenie a organizáciu logistických subjektov, metód environmentálnej bezpečnosti; vyhliadky na rozvoj služieb vozidiel na dátum. Tento manuál je určený pre študentov technických škôl a vysokých škôl, a je napísané v súlade so štátnymi vzdelávacími
štandardné špeciálne 1705 Technickú údržbu a opravy cestnej dopravy, a môže byť tiež odporúčané pre
vzdelávacie inštitúcie pre vzdelávanie vodičov a technického personálu ATP a Stoa.

Kniha 1 možno stiahnuť na tomto odkaze.

Vydavateľ: Vydavateľstvo FÓRUM
Séria: Profesionálne vzdelávanie

Podobné Vlákna: