Palivového zariadenia vozidla. Diesel.
Táto príručka popisuje celkovú štruktúru a prevádzku palivových systémov
dieselové motory osobných automobilov, výkon
úprava, spôsob stanovenia a riešenie Problémov.
Určené pre majiteľov automobilov a profesionálov
služba.

Vydavateľ: Autostyle

Podobné Vlákna: