Telo opravu auta.
Sprievodca popisuje telo funguje: zváranie, spájkovanie, rezanie, rovnanie, maľovanie; vzhľadom na to, informácie o výbere dôležité pre tieto práce nástroja. Príručka obsahuje popis menších a väčších telo opravy (sklo, plast). Tam sú popísané metódy odstránenia korózia a protikorózna liečby.

1. NÁSTROJE A ZARIADENIA
2. BEZPEČNOSŤ
3. ZVÁRANIE, SPÁJKOVANIE A REZANIE
4. VYROVNÁVANIE
5. PREVENCIE KORÓZIE A KORÓZII LIEČBA
6. MAĽOVANIE
7. KAPITÁLOVÉ BODY OPRAVY
8. MENŠIE TELO OPRAVY
9. OPRAVA SKLA A PLASTU
10. DVERE, OKNÁ A MÄKKÉ STRECHY
11. INŠTALÁCIA DOPLNKOVÝCH ZARIADENÍ A ZLEPŠENIE VZHĽADU VOZIDLA

Podobné Vlákna: