Príručka - príručka motocyklov MV-750. Pokyny popísané najdôležitejšie uzly a mechanizmy ich nariadenia, motocykel MV-750. Táto príručka sa tiež popisuje pravidlá používania motocyklov MV-750.

Podobné Vlákna: