GZ1200 Kawasaki Voyager XII, 1986-2003 - používateľská príručka / návod na opravu, údržbu a prevádzku motocyklov.
Kawasaki ZG1200 Voyager XII. Servisná príručka. Servisná príručka pre doplnok. Audio systémy príručky pre operátora.
Servisná príručka Kawasaki Voyager XII GZ1200. Obsahuje aplikácie a užívateľská príručka audio systém.

Vydavateľ: Kawasakl Heavy Industries

Podobné Vlákna: