MOTORN yaz-och yaz М204-М206.
Denna handbok innehåller de grundläggande reglerna för drift och underhåll av motorn yaz-och yaz М204-М206 alla ändringar. Den här handboken är avsedd för förare och arbetstagare inom vägtransportsektorn samt för operatörer och tekniker relaterade till drift av motorer i stationära förhållanden.
Livslängden på motorn till stor del beror på dess rätta drift och underhåll i tid. Det är därför nödvändigt att noggrant studera och strikt följa alla rekommendationer i denna handbok. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det faktum att dess funktion var endast att användas grader av olja och bränsle som rekommenderas av fabriken.

Utgivare: Mashgiz/DjVu(till fullo)+DOC

Liknande Trådar: