MG MGB 1962-1980 - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.

Komplett guide för reparation och underhåll av bilen MG MGB från 1962 och 1980-utgåvan.

Introduktion

Underhåll

LubricationChart

Generaldata gör

EngineTuningData

Motor

Motor(Localandterritorialrequirements)

IgnitionSystem

CoolingSystem

FuelSystem

FuelSystem(EvaporativeLoss)

Koppling

Växellåda

Överväxel

Växellåda(AllSynchromesh)

Överväxel(TypeL.H)

AutomaticGearbox

Axel

RearAxleandRearSuspension(Three-quarter-floatingType)RearAxleandRearSuspension(Semi-floatingType)

SteeringGear

SteeringGear(EnergyAbsorbingColumn)

FrontSuspension

HydraulicDampers

BrakingSystem

BrakingSystem(TandemMasterCylinder)

ElectricalSystem

ElectricalSystem(LocalandTerritorialRequirements)..

WiringDiagrams

WheelsandTyres

Kroppen

Kroppen(LocalandTerritorialRequirements)

ServiceTools

RecommendedLubricants

Liknande Trådar: