IZH 21261 """" - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
guiden innehåller information om underhåll och reparation av bilen IZH-21261 """" som är utrustad med fyra-cylindriga bensinmotorer som arbetar volym 1,6; 1,7 L. handboken beskriver funktionerna i drift, design och grundläggande system i bilen.
Rekommendationer för underhåll och reparation. Mycket uppmärksamhet ägnas åt bil-och sjukvård, val av verktyg, anskaffning av reservdelar.
Typiska fel, deras orsaker och metoder för eliminering.
På grundval av uppgifterna i boken, bil ägare kan utföra en reparation av olika komplexitet, utan att använda sig av den service center och body shop.