Mc-MINSK - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Boken granskade enheten av motorcykeln Minsk M1A, М1М, M-103 M-104, M-105, T-106, MMVZ-3. 111, MMVZ-3. 115, MMVZ-3. 112, MMVZ-3. 112. 1, MMVZ-3. 112. 11, MMVZ-3. 112. 12, MMVZ-3. 113, MMVZ-3. 113. 1. Denna regel drift, metoder för att söka och Felsökning. Är miniatyrer av ytterligare apparater och verktyg. Boken är avsedd för ägare av motorcyklar "Minsk".

Liknande Trådar: